Sisukord


Aktiivne turism Active tourism
EAS Turismiarenduskeskus
EDEN
Eesti Maaturism MTÜ
Eesti Ökoturismi Ühendus Estonian Ecotourism Association - ESTECAS
EHE Estonia - the Natural Way
Elamusmajandus Experience economy
Elamusturism Experiental tourism
Elurikkus Biodiversity
Igaüheõigus
Jätkusuutlik turism Sustainable tourism
Kalaturism
Keskkonnaamet Environmental board
Keskkonnaministeerium
Kestlik turism Sustainable tourism
Kestliku turismi globaalsed kriteeriumid Global Sustainable Tourism Criteria
Koormustaluvus Carrying capacity
Külastuskeskus Visitor center
Külastuskorraldus Visitor management
Külaturism
Linnuvaatlusturism Birdwatch
Looduse interpreteerimine Nature interpretation
Loodusgiidi kutse
Loodusharidus
Looduskaitseala Protected area
Looduspõhine turism
Loodusturism Nature tourism
Loodusturism Otepää Looduspargis
Loodusturismi edasimüüjad
Loodusturismi pakkuja
Loodusturismi taristu Nature tourism infrastructure
Loodusturist Nature tourist
Lõuna-Eesti Turism SA
MTÜ Lääne-Eesti Turism
Maastikukaitseala Landscape reseve / Nature park
Maaturism Rural tourism
Matk Tour/Trip
Matkakorraldaja
Matkarada Hiking trail
Matkatreener
matkatreener on:
spetsialist, kes tagab juhendatavate (klient, matkast osavõtjate, grupikaaslaste, matkasportlase jne.), tehnilise, taktikalise ja psühholoogilise ettevalmistuse ning planeerib, viib läbi ja analüüsib matkategevusi. Lühidalt on ta liikumisharrastuse spetsialist, kes tagab osalejale teenuse kvaliteedi ning matkategevuste ohutuse.
Matkatreeneri kutse
Matsalu rahvuspark
Metsik turism
Märk Kindlast Arengust
PAN Parks
Põhja-Eesti Turism SA
Rahvuspark National park
Rekreatsioon Recreation
RMK
Roheline Võti Green Key
Rohepesu Greenwashing
Seiklusturism Adventure tourism
Sihtkaitsevöönd
Sihtturud
Siseturism Domestic tourism
Säästev Eesti 21
Säästev turism Sustainable tourism
Taluturism
Terviseturism Health tourism
Turism Tourism
Turismiarengukava
Turismiasjalised Tourism stakeholders
Turismiressursid
Turismisihtkoht Tourism destination
Turismitoode Tourism product
Turist Tourist
Tõmbe- ja tugikeskus
Õiglane kaubandus Fair Trade
Õpperada Study trail
Õuesõpe
Ökomärgis Eco-label
Ökoturism Ecotourism
Ökoturist Ecotourist