Turism, kui toetav majandustegevus elurikkuse säilimiseks olulise traditsioonilise maamajanduse ja -kasutuse kõrval
Näited

Klientide teavitamine ja harimine elurikkusest ja selle olulisusest
Näited - vahetult eelnev informeerimine (rabamatk).


Turismitooted (elamused), mille otseseks sisuks on elurikkuse säilimist toetavad tegevused.
Näited - linnuvaatlused ja monitooring.