LU-3 tudengitele - kirjuta ja täienda mõisteid siin!
Seminar "Elurikkus ja loodusturism"


2010. aasta oli ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks elurikkuse aastaks. Inimene on osa elurikkusest, eriline osa selle poolest, et tal on võimu nii elurikkust hävitada kui ka hoida. Muude inimtegevuste kõrval mõjutab märkimisväärselt looduskeskkonda hoogsalt kasvav reisimine. Turismimajandus laiemalt ja loodusturism kitsamalt avaldab mõju elurikkusele.

  • Kuidas vähendada loodusturismi negatiivset mõju elurikkusele?
  • Kuidas saab loodusturism toetada elurikkuse säilimist?
  • Millised on vastavad positiivsed näited Eesti loodusturismi ettevõtetest?

elurikkuse_aasta_logo.jpg

Nendele ja paljudele sarnastele küsimustele otsisiti vastuseid seminaril

Elurikkus ja loodusturism

19. märtsil 2010, kell 10.00-17.00
Koht: Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 1a aulas


external image 4446215067_d9a3250347_s.jpgexternal image 4446216775_77098f4e2c_s.jpgexternal image 4446986434_f3b72af923_s.jpgexternal image 4446206899_0c10ab78b0_s.jpgexternal image 4382337766_5bb12c9ffc_s.jpg external image 4446966902_0b6ba078dd_s.jpg


Päeva esimeses pooles astusid ettekannetega üles:

Päeva teises pooles sai igaüks kaasa lüüa aruteludes elurikkuse ja loodusturismi teemadel. Arutelud toimusid Avatud Ruumi meetodil, ruumi hoidis Robert Oetjen.

Avatud Ruumi arutelud:

Mida peab loodusgiid teadma?

Kuidas korraldada kaitseala külastust ja tutvustamist?

Maakasutuse korraldus turismis väljaspool kaitsealasid

Kuidas käivitada personaalelamust pakkuv ettevõte?

Seminari Elurikkus ja Loodusturism korraldas Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala. Eesti_Maaülikool.pngLisainfo aivar.ruukel@emu.ee

Vaata osalejate nimekirja.