Ettevaatusprintsiip (precautionary principle)

Põhimõte, mille kohaselt on mõistlikum eksida loodust säästvas suunas, kui teha midagi,mis võib teadmatusest või järelemõtlematusest loodust kahjustada. Kui mingi tegevus võib loodust kahjustada, siis ei tohi tegevust ellu viia ennem, kui on veenvalt näidatud, et sellega ei kaasne negatiivset mõju.Võimalike ohte tuleb ennetada isegi siis, kui pole täpselt selge, milline on mõju arvatav ulatus ja isseloom. Ebaselge keskkonnamõju korral tehakse ettevaatusprintsiibi järgi otsused keskkonna kasuks ning mitte looduskaitsjad ei pea tõendama tegevuse ohtlikkust, vaid arendaja või loodusväärtuse kasutaja peab tõendama negatiivse mõju puudumist.

Allikad:

Mõistete ja märksõnade sisukord