Aktiivset turismi samastatakse tihti aktiivse puhkusega.

Aktiivne turism on reisimise filosoofia, mis ühendab endas seiklus,- loodus- ja kultuuriturismi. Loodusturism on tihedalt seotud aktiivse puhkusega. Aktiivse turismi eesmärgiks on ühendada puhkust, kultuuri ja loodust ning tuua kasu nii turistidele kui külastatava piirkonna (maa) kogukonnale. Aktiivsel turismil on palju ühiseid aspekte loodusturismiga ning ta integreerib mõned tegevused läbi spordi-ja seiklusturismi.

Aktiivne tegevus on puhkamise üks vorme. Aktiivse puhkusega käivad sageli kaasas sellised tegevusalad, nagu golf, tennis, ratsutamine, kalastamine, mägimatkad, rattamatkad ja palju muud, millest mõned, nagu näiteks golf, tennis ja veel sarnased tegevused on koondunud klubidesse. Aktiivse puhkuse üks vorme on safarid, mille keskkonnaks on näiteks kõrb või külmas kliimas lumi.

http://www.active-tourism.com/DefinitionActTour.html

Allikad:

Mõistete ja märksõnade sisukord