Vastutustundlik Turism (VTT)
1) toob suuremat majanduslikku kasu kohalikele elanikele, tõstab võõrustava kogukonna heaolou, parandab töötingimusi ja -võimalusi;
2) kaasab kohalikke elanikke otsustesse, mis toovad muutusi nende ellu;
3) panustab positiivselt loodus- ja kultuuripärandi säilitamisesse, maailma mitmekesisuse säilitamisesse;
4) pakub turistidele nauditavamaid elamusi läbi kontakti kohalike elanikega, suuremat arusaamist kohalikust kultuurist, sotsiaalsetes ja keskkonnakaitse küsimustes;
5) minimeerib negatiivsed majanduslikud-, sotsiaalsed- ja keskkonnamõjud; ja
6) on kultuuriliselt tundlik, tekitab austust turistide ja võõrustajate vahel, loob kohalikku uhkust ja usaldust

Mõisted mis vastustutundliku turismi mõistega haakuvad ja osaliselt kattuvad:
- säästev turism (sustainable tourism)
- ökoturism (ecotourism)
- geoturism
- päranditurism (heritage tourism)
- pro poor tourism
- fair-trade tourism
- voluntourism
- kogukonnaturism (community-based tourism) - Eestis kasutusel ka külaturism ?!
- kohusetundlik turism (conscientious tourism)