Keskkonnaministeerium
Keskkonnaministeerium on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.Allikad:Mõistete ja märksõnade sisukord