Külastuskeskus on mingi kindla piirkonna (nt. looduskaitseala, rahvuspargi, Võrtsjärve, Peispi ) keskus, kust on võimalik saada infomaterjali matkaradade, laagriplatside, vaatamisväärsuste kohta. Infot puhke- ja turismivõimaluste kohta ning pakutakse ka mõnedes külastuskeskustes puhkusepakette. Võimalus rentida ruume ja korraldada seminare, korraldatakse ekskursioone.
Mõned külastuskeskused:
1)Karula rahvuspargi külastuskeskus
2)Võrtsjärve külastuskeskus
3)Piusa koobaste külastuskeskus
3)Sooma külastuskeskus


Turismiinfokeskus:
Turismiinfokeskus on külastajate teenindamiseks avatud keskus, mis kogub, korrastab ja edastab turismiinfot enda asukoha järgse maakonna haldusterritooriumil.
Turismiinfokeskused asuvad pea igas suuremas linnas ning maakonnakeskuses.
Turismiinfokeskustest leiab palju praktilist infot, kaarte ning kasulikke nõuandeid, kuidas vastavas regioonis oma puhkust just kõige paremini veeta.
Enamus turismiinfokeskusi on avatud igal tööpäeval tavapärastel töötundidel.Allikad:
http://www.puhkaeestis.ee/et/ulevaade-eestist/reisijale/turismiinfokeskused
http://www.piusa.ee/
http://www.vortsjarv.ee/vortsjarve-kulastuskeskus
http://peipsimaa.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/karula/kulastajale/kulastuskeskus/
Riigiteataja

Mõistete ja märksõnade sisukord