"Jätkusuutlik turism" on sünonüüm mõistele "kestlik turism". Vt seletust sealt.

Jätkusuutlik turismi aluseks on jätkusuutliku arengu põhimõtted, peab tagama kvaliteetse turismiteenuse või -toote ning taotlema tasakaalu sotsiaalfääri, majanduse ja keskkonna vahel. Jätkusuutliku turismi arendamise eesmärk on kvaliteetsem turismitoode ja puhtam elukeskkond. Eeldab koolitusi, et omandada arengu põhimõtted ja nendega arvestamise oskus. Jätkusuutliku turismi arendamisel on eesmärkideks peale toote atraktiivsuse ka piirkonna elanike elukvaliteedi, turvalise ja puhta elukeskkonna kaasaaitamine.

Mõistete ja märksõnade sisukord