Elurikkus e. bioloogiline mitmekesisus (biodiversity).
Kogu elusa looduse mitmekesisus.
Elurikkus on miljonite aastate evolutsiooni vili, mida on muutnud looduslikud protsessid ning üha rohkem ka inimesed.
Kõigi elusorganismide mitmekesisus eri organisatsioonide tasemetel: liigisiseselt (geneetiline mitmekesisus) ja
liikidevaheliselt (liikide mitmekesisus), aga ka koosluste ja ökosüsteemide tasemel (koosluste mitmekesisus).
Loodusturismi mõju elurikkusele võib olla nii positiivne kui negatiivne. Läbi loodusturismi näeme, kogeme, tunnetame ja mõistame loodust paremini ning seeläbi oskame loodust kaitsta ja hoida. Samas võivad eriti haruldlased taimed, loomad või loodusnähtused tekitada turistide kõrgendatud huvi objektide vastu ületades külastuskoha taluvuspiiri ning elurikkus seatakse seeläbi ohtu.
Elurikkuseks loetakse kogu Maa taksonoomiliste üksuste mitmekesisust
Mõiste alt leiate ka Tartu Ülikooli Eesti eluslooduse andmebaasi
http://elurikkus.ut.ee/Mõistete ja märksõnade sisukord