MTÜ Eesti Maaturism
Ühing asutati 2000.a. jaanuaris eesmärgiga arendada ja tutvustada maaturismi võimalusi, hoides ühise koordineeritud tegevuse abil kokku oma liikmeskonna kulusid ja aega. Ühing informeerib üldsust maaturismiga seonduvatest probleemidest ning tõstab selle turismiharu mainet. Viib läbi koolitusi, turu-uuringuid, osaleb messidel.


Allikad:

Mõistete ja märksõnade sisukord