EHE- (Ehtne ja huvitav Eesti) on kvaliteedimärk ökoturismi põhimõtetele vastavate turismitoodete märgistamiseks.
EHE-märgi eesmärgiks on ökoturismi põhimõtete propageerimine turismiettevõtetele, tarbijatele ja üldsusele.
Märk koosneb logost kombinatsioonis sõnadega „EHE” ja „Estonia – the Natural Way”.

Märgise väljaandja on Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös ühendusega Eesti Maaturism, EAS Turismiarenduskeskusega, liikumisega Kodukant ja Eestimaa Looduse Fondiga.

EHE-märgise kriteeriumid:
1. Arvestamine sihtkoha taluvuspiiridega
2. Kohaliku majanduse toetamine
3. Tegevuse keskkonnasõbralikkuse tagamine
4. Loodus- ja kultuuripärandi kaitse aktiivne toetamine
5. Suunatus avastamisrõõmule, teadmistele ja respektile
6. Kvaliteet ja turvalisus

Eestis ei ole kasutusel ühtegi loodusturismitoote kvaliteedimärgist. Kasutusel olevad rukkililled on mõeldud vaid majutusettevõtetele ning EHE ehk Ehtne ja Huvitav Eesti on ainult Eesti sisene märgis. EHE on kvaliteedimärgis loodus- ja
kultuurielamusega turismitootele, mille puhul võib olla tegemist paljude erinevate loodus- ja kultuurielamuste vormidega – ringreisid, väljasõidud, ekspeditsioonid, safarid, üritused ettevõtetele, aktiivsete tegevustega kokkutulekud või ööbimispaigad,
kus pakutakse võimalusi aktiivseks tegevuseks, omal käel, kalastamine, ratsutamine ja palju muud, kuid toodete ja ürituste tingimuseks, mis märgistatakse EHE-märgiga, on see, et need peavad toimuma Eestis (Villo 2007a: 6). Villo (2007a: 6) reglementeerib, et ainult need turismiettevõtted, kes arendavad majandustegevust Eestis ja on registreeritud Eesti maksuametis, omavad õigust saada oma toodetele EHEkvaliteedimärkining selleks, et turismioodet saaks märgistada, peab see vastama EHE
mõõdupuudele.
Kahjuks EHE-märgis välismaalastele midagi ei ütle ja ettevõte, kes soovib saada kliente ka välismaalt, võiks taotleda mõnda rahvusvahelist loodusturismi kvaliteedimärgist nagu näiteks Green Globe või rahvusparkide puhul PAN-parkide sertifikaati. „Green Globe“ sertifikaat baseerub ÜRO ja Euroopa Liidu dokumentatsioonile nagu ka ISO (International Organization for Standardization) 9001/ 14001 standardeid ning võidakse kohandada ka kohalikke nõudeid (Green Globe... 2010).
Allikas:TÜ Pärnu Kolledzi A. Punti lõputöö teemal LÕUNA- JA LÄÄNE-EESTI LOODUSTURISMI POTENTSIAALI VÕRDLEV ANALÜÜS

Allikas: http://www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-mark


Mõistete ja märksõnade sisukord