Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse tegevuste eesmärgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Eesti kui reisisihi hea maine kujundamine kogu maailmas suurendab tõhusalt nõudlust kõigi Eesti toodete ja teenuste, sealhulgas turismitoodete järele. Lisaks kogu Eesti turundamisele toetab EAS Turismiarenduskeskus nii rahaliselt kui ka nõuga Eesti eri piirkondade ja ettevõtete turundustegevusi.

Veel rolle ja tegevusi, mis haakuvad loodusturismiga:

  • EAS Turismiarenduskeskus keskendub oma kampaaniates igal aastal ühele konkreetsele teemale. 2012. aastal on selleks loodusturism, mille raames tutvustatakse maailmale Eesti loodusturismi ja ning EAS-i toel ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest valmib v uuendatakse 2012. ja 2010.aastal vähemalt 11 uut turismiobjekti.
  • EAS Turismiarenduskeskus on korraldanud loodusturismi töötuba 2011.aastal koos Eesti Turismifirmade Liiduga.
  • uuringute läbiviimine, nt. erinevad väliskülastajate rahulolu uuringud
  • EAS Turismiarenduskeskus pakub ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile koostöövõimalusi ja koolitusi.
  • suurendab uute ettevõtete jätkusuutlikkust ja kasvu kiirendamist
  • toetab ja tõstab ekspordi-ja tootearendusvõimekust
  • arendab siseturismi
  • kaasab välismaiseid otseinvesteeringuid
  • loomemajanduse arendamine (teadmised, oskused, ettevõtlus-ja innovatsiooniteadlikkus, loomemajanduse tugistruktuuride toetus)

EAS Turismiagentuuri süsteemis on Tallinnas peakontor, 3 turismibürood ja 19 infopunkti.


Allikad:

Mõistete ja märksõnade sisukord