Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.

Ökoturism on keskkonnateadlik reisimine ja suhteliselt puutumatute looduspiirkondade külastamine looduse ja kultuuri nautimiseks ja austamiseks.

Loodusturismiks peetakse ükskõik millist liiki turismi, mis toetub atraktsioonidele, mis on otseselt seotud loodusliku keskkonnaga. Vastavalt sellele on ökoturism
loodusturismi alaliik. Osa ökoturismist on fokuseeritud sihtkoha kultuurilistele tunnustele ja kultuurilistele mõjudele keskkonnale.
Ökoturism on kestliku turismi ambitsioonikam vorm. Väiksem maht ja tundlikkus. Taotluseks on reisijate teadmiste ja kultuurilise mõistmise suurendamine.


Allikad:

Mõistete ja märksõnade sisukord